domingo, 21 de enero de 2018

LA ÚLTIMA CENA

PAZ, PAZ . PAZ DE JUANES

LOS 10 MANDAMIENTOS-1

LOS 10 MANDAMIENTOS-2

LOS 10 MANDAMIENTOS

LOS 10 MANDAMIENTOS-3

LOS 10 MANDAMIENTOS- 5

RESURRECCIÓN DE JESÚS

JESÚS SE APARECE A SUS DISCÍPULOS

A ÚLTIMA CEA- HISTORIA

A última cea Cando chegou o día da festa dos Pans sen fermento, en que debía sacrificarse o cordeiro da Pascua, Jesús enviou a Pedro e a Juan, dicíndolles: ―Vaian facer os preparativos para que comamos a Pascua. ―Onde queres que a preparemos? —preguntáronlle. ―Miren —contestou el—: ao entrar vostedes na cidade sairalles ao encontro un home que leva un cántaro de auga. Sígano ata a casa en que entre, e díganlle ao dono da casa: “O Mestre pregunta: Onde está a sala na que vou comer a Pascua cos meus discípulos?” El mostraralles na planta alta unha sala ampla e amoblada. Preparen alí a cea. Eles fóronse e atoparon todo tal como habíalles devandito Jesús. Así que prepararon a Pascua. Cando chegou a hora, Jesús e os seus apóstolos sentaron á mesa. 15 Entón díxolles: ―Tiven moitísimos desexos para comer esta Pascua con vostedes antes de padecer, pois lles digo que non volverei comela ata que teña o seu pleno cumprimento no reino de Deus. Logo tomou a copa, deu grazas e dixo: ―Tomen isto e repártano entre vostedes. 18 Dígolles que non volverei beber do froito da vide ata que veña o reino de Deus. Tamén tomou pan e, despois de dar grazas, partiuno, deullo a eles e dixo: ―Este pan é o meu corpo, entregado por vostedes; fagan isto en memoria de min. Da mesma maneira tomou a copa despois da cea, e dixo: ―Esta copa é o novo pacto no meu sangue, que é derramada por vostedes.

O PERDÓN DOS PECADOS NA IGREXA


LA CUARESMA PARA NIÑOS- Jesús en el desierto

LA CUARESMA